• Kaag
  • Zonsondergang boven Sassenheim
  • Kagertuinen

Duurzaamheid herstart

Beste bewoners Meanderwoningen. 

De HLT-gemeenten (Hillegom - Lisse - Teylingen) zijn een initiatief gestart om woningen in het HLT gebied duurzamer te maken en de CO2 footprint te verlagen. Impact top 10

Zoals u in een eerdere mail hebt kunnen lezen zijn de gemeenten daarbij op zoek gegaan naar een wijk, straat of blok met enige organisatie graad. In Teylingen (lees: Sassenheim) is hier de VEMS naar voren gekomen als een wijk waar een dergelijke organisatie bestaat. Het gemeente initiatief heeft contact gezocht met enkele bewoners door bemiddeling van Eveline Botter (U kent haar van de jaarvergadering 2017), en deze bewoners (William, Fred en Jim) hebben dit initiatief opgepakt en zijn afgelopen woensdag (14-11-2017)  gaan praten met de gemeente. 

Het besprekingsverslag van deze bijeenkomst is op de website van de VEMS vastgelegd in het menu: Projecten/Duurzaamheid woningen
Op deze locatie zal ik trachten u voortdurend op de hoogte te houden van de voortgang van het project en de hopelijk verder gaande vervolg projecten. 

In het kort komt het erop neer dat de gemeente enkele pilot projecten wil gaan starten in de HLT gemeentes met een wijk-deel, straat, blok of groepje geinteresseerden. Doel van deze pilot is om een aanpak uit te proberen met serieuze gegadigden om een projectplan te doorlopen naar verdere verduurzaming van een/hun woning.
Hierbij zal de gemeente ondersteuning leveren in het aflopen van dit projectplan en de betrokken bewoners assisteren en adviseren omtrent te maken keuzes, dit is ook uitgelegd in het besprekingsverslag. 

Hopelijk binnenkort zal een uitnodiging volgen waarbij de bewoners uitgenodigd worden om de details van dit project aan te horen. De Stichting Klimaatgesprekken zal hier een presentatie geven over het te volgen proces en op deze vergadering zullen we moeten komen tot een pilot groep van 8 a 9 mensen die mee gaan doen. Het maakt hierbij niet uit of u al begonnen bent met verduurzamen of juist niet, wellicht is het zelfs wenselijk om verschillende bloedgroepen aanwezig te hebben. 

Let wel... als u toetreedt tot de pilot-projectgroep, dan verwacht de gemeente commitment van u dat u het hele traject doorloopt en op alle bijeenkomsten aanwezig bent. Het blijft onverlet dat u altijd de keuze heeft om een verduurzamingsmaatregel wél of niet uit te voeren. 

U ziet in het plaatje hiernaast/boven ook de impact van CO2 uitgezet naar verschillende elementen waar wij in ons leven mee te maken hebben. 
Maar wat kun u er nu zelf aan doen? Daar zijn wel een paar hints voor, het plaatje is namelijk afkomstig van een flyer die u hier (flyer) kunt downloaden


Wat zit erin voor de verschillende partijen? 

Voor de 8 a 9 bewoners die meedoen: Een goed inzicht in wat het beste is voor hun woning om te verduurzamen, vergezeld van een advies en één of meer offertes. 

Voor de gemeente: Een goed zicht op een pilot project en inzicht in do's en don'ts en als belangrijk punt een training in de herhaalbaarheid van dit soort projecten in de eigen gemeente en de andere HLT gemeentes. Immers de gemeenten zijn zeer zeker van plan om middels een herhaalbaar proces zoveel mogelijk huizen te gaan verduurzamen. 

Voor de bewoners die nog niet mee kunnen doen: Inzicht in een al gelopen traject ter verduurzaming en de mogelijkheid om zelf het proces te gaan herhalen op dezelfe wijze met de geleerde lessen in dit pilot project. 

Meer informatie bij de projecten link