• Kaag
  • Zonsondergang boven Sassenheim
  • Kagertuinen

Duurzaamheid herstart

Beste bewoners Meanderwoningen. 

De HLT-gemeenten (Hillegom - Lisse - Teylingen) zijn een initiatief gestart om woningen in het HLT gebied duurzamer te maken en de CO2 footprint te verlagen. Impact top 10

Zoals u in een eerdere mail hebt kunnen lezen zijn de gemeenten daarbij op zoek gegaan naar een wijk, straat of blok met enige organisatie graad. In Teylingen (lees: Sassenheim) is hier de VEMS naar voren gekomen als een wijk waar een dergelijke organisatie bestaat. Het gemeente initiatief heeft contact gezocht met enkele bewoners door bemiddeling van Eveline Botter (U kent haar van de jaarvergadering 2017), en deze bewoners (William, Fred en Jim) hebben dit initiatief opgepakt en zijn afgelopen woensdag (14-11-2017)  gaan praten met de gemeente. 

Het besprekingsverslag van deze bijeenkomst is op de website van de VEMS vastgelegd in het menu: Projecten/Duurzaamheid woningen
Op deze locatie zal ik trachten u voortdurend op de hoogte te houden van de voortgang van het project en de hopelijk verder gaande vervolg projecten. 

In het kort komt het erop neer dat de gemeente enkele pilot projecten wil gaan starten in de HLT gemeentes met een wijk-deel, straat, blok of groepje geinteresseerden. Doel van deze pilot is om een aanpak uit te proberen met serieuze gegadigden om een projectplan te doorlopen naar verdere verduurzaming van een/hun woning.
Hierbij zal de gemeente ondersteuning leveren in het aflopen van dit projectplan en de betrokken bewoners assisteren en adviseren omtrent te maken keuzes, dit is ook uitgelegd in het besprekingsverslag. 

Hopelijk binnenkort zal een uitnodiging volgen waarbij de bewoners uitgenodigd worden om de details van dit project aan te horen. De Stichting Klimaatgesprekken zal hier een presentatie geven over het te volgen proces en op deze vergadering zullen we moeten komen tot een pilot groep van 8 a 9 mensen die mee gaan doen. Het maakt hierbij niet uit of u al begonnen bent met verduurzamen of juist niet, wellicht is het zelfs wenselijk om verschillende bloedgroepen aanwezig te hebben. 

Let wel... als u toetreedt tot de pilot-projectgroep, dan verwacht de gemeente commitment van u dat u het hele traject doorloopt en op alle bijeenkomsten aanwezig bent. Het blijft onverlet dat u altijd de keuze heeft om een verduurzamingsmaatregel wél of niet uit te voeren. 

U ziet in het plaatje hiernaast/boven ook de impact van CO2 uitgezet naar verschillende elementen waar wij in ons leven mee te maken hebben. 
Maar wat kun u er nu zelf aan doen? Daar zijn wel een paar hints voor, het plaatje is namelijk afkomstig van een flyer die u hier (flyer) kunt downloaden


Wat zit erin voor de verschillende partijen? 

Voor de 8 a 9 bewoners die meedoen: Een goed inzicht in wat het beste is voor hun woning om te verduurzamen, vergezeld van een advies en één of meer offertes. 

Voor de gemeente: Een goed zicht op een pilot project en inzicht in do's en don'ts en als belangrijk punt een training in de herhaalbaarheid van dit soort projecten in de eigen gemeente en de andere HLT gemeentes. Immers de gemeenten zijn zeer zeker van plan om middels een herhaalbaar proces zoveel mogelijk huizen te gaan verduurzamen. 

Voor de bewoners die nog niet mee kunnen doen: Inzicht in een al gelopen traject ter verduurzaming en de mogelijkheid om zelf het proces te gaan herhalen op dezelfe wijze met de geleerde lessen in dit pilot project. 

Meer informatie bij de projecten link

 

Whatsapp groep Onraad

Beste Buurtgenoten, 

U heeft een briefje in de bus gekregen, waarin de mogelijkheid gegeven wordt om u aan te sluiten bij de Whatsapp groep "VEMS ONRAAD".

Het initiatief van deze actie van de VEMS komt voort uit de Ledenvergadering en uit een soortgelijk initiatief van de bewoners van de Kagerdreef. 

Het doel van deze Whatsapp groep is om een signaal te sturen naar de aangesloten personen als er "Onraad" is in de Meanderwoningenbuurt. Het gaat hierbij om écht alléén onraad of alarm. Dus als u overduidelijk een inbrekersteam met de bijbehorende inbreek materialen op een schuurdak ziet klimmen, dan is het zaak de app te gebruiken. Of bijvoorbeeld als u ziet dat iemand op straat valt en u heeft hulp nodig, dan kan ook de buurtapp gebruikt worden, in dit laatste geval omdat het vaak sneller is een of meerdere buren erbij te halen die kunnen helpen en de instanties kunnen waarschuwen terwijl u zich bezig kunt houden met het slachtoffer. 
Let op !! de buurtapp is alléén bedoeld voor alarm en onraad gevallen. Het is niet de bedoeling dat u uw skelter via deze app te koop zet. De moderators van de groep zullen hierop toezien. Tevens zullen de moderators van de groep zich aansluiten bij de Kagerdreef groep, zodat in relevante gevallen berichten vice versa doorgespeeld kunnen worden. 

Via het briefje kunt u zich opgeven en zult u toegevoegd kunnen worden aan de Whatsapp groep.  

 

De Nextdoor app.

Naast de VEMS ONRAAD Whatspp app.. is op de jaarvergadering ook de zogenaamde Nextdoor app ter sprake gekomen. Deze app, die u ook gewoon op de PC of iPad kunt benaderen, is meer een buurtapp. Deze is meer gericht op het uitwisselen van informatie tussen buurtgenoten over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld dat een buurtgenoot actie gaat ondernemen om zijn dakvorsten opnieuw te laten vastleggen. Via Nextdoor kan hij dit kenbaar maken aan de andere buurtgenoten zodat tot een gezamelijke actie besloten kan worden. Het VEMS bestuur heeft hierbij de mogelijk geopend om tijdelijke projectleiders aan het bestuur toe te voegen als zich dergelijke projecten voordoen. Waar dus 'vroeger' het initiatief voor projecten uit het bestuur kwam, is het nu de bedoeling dat dit initiatief uit de bewoners komt maar zal het bestuur van de VEMS hier wel in assisteren en helpen.
Bijvoorbeeld ook verduurzamingsprojecten kunnen hier aan de orde komen en verduurzaming is een zaak waar we allen eenbelang in hebben.  

De Nextdoor app kan hierbij dienen als een technische ondersteuning om de communicatie soepeler te laten verlopen. 

Er is al een VEMS-groep in de Nextdoor app opgenomen, en u kunt vragen of u aan deze groep toegevoegd kan worden. De Nextdoor app is een tamelijk "open" communicatie medium, dus allerlei berichten vanuit Sassenheim kunnen ook doorkomen, wat u overigens geheel kunt inregelen.
De VEMS groep in Nextdoor geeft echter de mogelijkheid om berichten te plaatsen die alleen door de groepsleden gezien kunnen worden, de rest van Sassenheim ziet dit verder niet. 

Er is al een presentatie aanwezig, met een overzicht van hoe de Nextdoor app werkt, zie hiervoor het nieuws item van de jaarvergadering 2017, maar we zullen ook kijken of we een korte handleiding hier op de site kunnen zetten, met enkele voorkeurinstellingen zodat u als gebruiker van Nextdoor niet overladen wordt met berichten. 

Jaarvergadering 2016 en ander nieuws

Bij deze aanvulling van de website moeten we constateren dat de Jaarvergadering 2016 alweer voorbij is. 

Op de jaarvergadering zijn een paar conclusies door het bestuur getrokken en deze aan de aanwezige leden voorgelegd.

Belangrijkste vraag was: Moeten wij, wegens het langzaamaan tot stilstand komen van de projecten, niet overgaan tot het opheffen van de vereniging? 

Na een aangename discussie over dit onderwerp, kwamen we echter geleidelijk tot de conclusie: NEE, we willen de vereniging niet opheffen. De redenen hiervoor zijn dat de vereniging zich zéker kan presenteren als spreekbuis van de gehele Meander-woningen buurt en daarmee zichtbaarder is en zwaarder weegt in gesprekken met de gemeente over onderwerpen die ons aangaan. Voorts kan het nog zo dat er spontaan acties/projecten zullen ontstaan maar dan geïniteerd door de bewoners, waar de vereniging een rol in kan spelen als coordinator om de bewoners bij elkaar te brengen. En ten leste was iedereen het erover eens dat de regelmatige organisatie van het (ongeveer) 5-jaarlijkse buurtfeest continuiteit verdient en een hechtende factor vormt tussen de buurtgenoten. 

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan de nieuwsbrief opvolgend op de Jaarvergadering, wij hopen die spoedig bij u te kunnen bezorgen, fysiek of via e-mail. 

 

Op dit moment zijn er enkele buurtbewoners bij elkaar gekomen die de wens hebben om zonnepanelen aan te schaffen. Het ligt in de bedoeling om bij een drietal leveranciers e.e.a. te checken op de mogelijkheden, kwaliteit en prijzen en het ligt voor de hand dat met een gezamenlijke keuze een extra korting bedongen kan worden. 
Het is mogelijk om als u geinteresseerd bent, u aan te sluiten bij deze groep mensen. Het bestuur van de vereniging is op de hoogte van deze activiteit en probeert u langs deze weg, de website, op de hoogte te houden. Heeft u belangstelling, meldt u dan even bij de secretaresse van de vereniging, Chantal Brouwer. 

Jaarvergadering 2017

Voor degenen die niet konden komen, het was een prima Jaarvergadering. 

De formele zaken zijn allemaal in orde bevonden. Waar de vereniging wel naar op zoek is, is een nieuwe secretaris. De tijd van Chantal zit erop, zij is niet meer herkiesbaar. 

Na de pauze een uitstekend verhaal van Eveline Botter en William over de mogelijkheden om onze huizen duurzamer te maken. Er is nog meer mogelijk dan u denkt. Aangezien dit kan leiden tot meerdere projecten is William even het contactpunt daar. Als we zover komen dat een project opgepakt wordt, dan wordt een projectleider gekozen, die daarmee een tijdelijke functie in het bestuur bekleed gedurende het project. De presentatie van Eveline en William ging concreet over Verduurzaming van Nederland, klikt u op de tekst om deze te kunnen zien.

Een interessante site is https://www.verbeteruwhuis.nl met berekeningen wat verduurzaming oplevert. 

Eveline heeft op één A4-tje ook nog een hele reeks tips samengevat waaraan u kunt denken om Nederland in 2030 helemaal duurzaam te maken. (klik op de link)

Ondergetekende heeft een korte presentatie geven over de Buurtapp NEXTDOOR. U kunt deze presentatie HIER terugvinden. De Buurtapp zou een mooie ondersteuning vormen voor verduurzamingprojecten. 

Willem Smit, onze historicus, is bezig historische informatie te verzamelen over onze wijk, dit omdat wij over drie jaar het jubilleum van 50 jaar Meanderwoningen gaan bereiken. 

Willem is ook de contact persoon voor de voorbereidingen van het buurtfeest volgend jaar juni. Hij kan dat natuurlijk niet alleen. Heeft u zin om mee te helpen, dan heel graag even melden bij Willem, vele handen maken licht werk en het feest blijkt iedere keer opnieuw een succes te zijn. 

Jim van der Zon
(website ondersteuner) 

Jaarvergadering 2015

Op woensdag 18 maart is de jaarvergadering van onze vereniging. U bent hierbij van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen.

De jaarvergadering zal zijn in basisschool de Springplank.

De vergadering begint om 19:30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Tijdens de jaarvergadering worden diverse bestuursleden (her/ge)kozen. Ook andere zaken komen aan de orde.

Mocht u nog punten op de agenda willen verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk, doch bij voorkeur uiterlijk 10 maart 2015 te melden aan de secretaris, het liefste per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als het goed is heeft u allemaal samen met de nieuwsbrief de uitnodiging voor de vergadering gehad, met de daarbij behorende gegevens. Wij hopen u daar te ontmoeten in de gebruikelijke ontspannen ambiance die onze jaarvergadering altijd kenmerkt.