• Kaag
  • Zonsondergang boven Sassenheim
  • Kagertuinen

Jaarvergadering 2017

Voor degenen die niet konden komen, het was een prima Jaarvergadering. 

De formele zaken zijn allemaal in orde bevonden. Waar de vereniging wel naar op zoek is, is een nieuwe secretaris. De tijd van Chantal zit erop, zij is niet meer herkiesbaar. 

Na de pauze een uitstekend verhaal van Eveline Botter en William over de mogelijkheden om onze huizen duurzamer te maken. Er is nog meer mogelijk dan u denkt. Aangezien dit kan leiden tot meerdere projecten is William even het contactpunt daar. Als we zover komen dat een project opgepakt wordt, dan wordt een projectleider gekozen, die daarmee een tijdelijke functie in het bestuur bekleed gedurende het project. De presentatie van Eveline en William ging concreet over Verduurzaming van Nederland, klikt u op de tekst om deze te kunnen zien.

Een interessante site is https://www.verbeteruwhuis.nl met berekeningen wat verduurzaming oplevert. 

Eveline heeft op één A4-tje ook nog een hele reeks tips samengevat waaraan u kunt denken om Nederland in 2030 helemaal duurzaam te maken. (klik op de link)

Ondergetekende heeft een korte presentatie geven over de Buurtapp NEXTDOOR. U kunt deze presentatie HIER terugvinden. De Buurtapp zou een mooie ondersteuning vormen voor verduurzamingprojecten. 

Willem Smit, onze historicus, is bezig historische informatie te verzamelen over onze wijk, dit omdat wij over drie jaar het jubilleum van 50 jaar Meanderwoningen gaan bereiken. 

Willem is ook de contact persoon voor de voorbereidingen van het buurtfeest volgend jaar juni. Hij kan dat natuurlijk niet alleen. Heeft u zin om mee te helpen, dan heel graag even melden bij Willem, vele handen maken licht werk en het feest blijkt iedere keer opnieuw een succes te zijn. 

Jim van der Zon
(website ondersteuner) 

Jaarvergadering 2016 en ander nieuws

Bij deze aanvulling van de website moeten we constateren dat de Jaarvergadering 2016 alweer voorbij is. 

Op de jaarvergadering zijn een paar conclusies door het bestuur getrokken en deze aan de aanwezige leden voorgelegd.

Belangrijkste vraag was: Moeten wij, wegens het langzaamaan tot stilstand komen van de projecten, niet overgaan tot het opheffen van de vereniging? 

Na een aangename discussie over dit onderwerp, kwamen we echter geleidelijk tot de conclusie: NEE, we willen de vereniging niet opheffen. De redenen hiervoor zijn dat de vereniging zich zéker kan presenteren als spreekbuis van de gehele Meander-woningen buurt en daarmee zichtbaarder is en zwaarder weegt in gesprekken met de gemeente over onderwerpen die ons aangaan. Voorts kan het nog zo dat er spontaan acties/projecten zullen ontstaan maar dan geïniteerd door de bewoners, waar de vereniging een rol in kan spelen als coordinator om de bewoners bij elkaar te brengen. En ten leste was iedereen het erover eens dat de regelmatige organisatie van het (ongeveer) 5-jaarlijkse buurtfeest continuiteit verdient en een hechtende factor vormt tussen de buurtgenoten. 

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan de nieuwsbrief opvolgend op de Jaarvergadering, wij hopen die spoedig bij u te kunnen bezorgen, fysiek of via e-mail. 

 

Op dit moment zijn er enkele buurtbewoners bij elkaar gekomen die de wens hebben om zonnepanelen aan te schaffen. Het ligt in de bedoeling om bij een drietal leveranciers e.e.a. te checken op de mogelijkheden, kwaliteit en prijzen en het ligt voor de hand dat met een gezamenlijke keuze een extra korting bedongen kan worden. 
Het is mogelijk om als u geinteresseerd bent, u aan te sluiten bij deze groep mensen. Het bestuur van de vereniging is op de hoogte van deze activiteit en probeert u langs deze weg, de website, op de hoogte te houden. Heeft u belangstelling, meldt u dan even bij de secretaresse van de vereniging, Chantal Brouwer. 

Jaarvergadering 2014

De Jaarvergadering 2014 zit er alweer op. 

Het was een rustige vergadering, we kunnen wel wat meer drukte gebruiken. Ter aanmoediging voor de volgende keer alvast de opmerking dat het vooral na afloop érg gezellig is om nog eens even met je buurtgenoten na te praten en het glas te heffen. Voor mij altijd een zeer aangenaam deel van de vergadering. 

Natuurlijk gaat het er ook om, om vanuit het bestuur een inventarisatie te geven omtrent hoe het afgelopen jaar verlopen is. De presentatie waarin dit allemaal opgesomd is komt binnenkort op de site te staan. Er zijn de reguliere projecten en er was een terugblik op het feest en het grotere project van de zonnepanelen. Het zonnepanelen project is gezien vanuit de gemeente afgelopen. Het is ook in de gemeenteraad besproken en men heeft er veel van geleerd, met name dat het heel moeilijk is om een dergelijk project soepel te laten verlopen.
Voor onze VEMS is het zeker nog niet afgelopen. Wij blijven als bestuur zéker aandacht besteden aan het zo energiezuinig maken van onze woningen.
Om dat te illustreren was er direct na het officieele deel van de vergadering een presentatie van bestuurslid Piet IJsselmuiden, juist over energiebesparing in de breedste zin. Hierop volgde een geanimeerde discussie tussen de bewoners onderling en bestuur. Algemene conclusie is dat het een zeer nuttige presentatie was, en dat er nog veel te doen is aan onze woningen, maar dat die mogelijkheden er zéker zijn. 

In het officielere deel van de vergadering nam Nico Guijt afscheid van het bestuur, zijn tijd zat erop, hij heeft de volle 8 jaar volgemaakt. Gelukkig vonden wij Willem Smit bereid om zijn plaats in te nemen. 

Ook is er stilgestaan bij het overlijden van Ad van de Bovenkamp, die jaar in jaar uit onze technisch adviseur is geweest. Ad was al lange tijd ziek. 

De Kascontrolecommissie was zeer content met de financiele situatie, waarvoor dank en natuurlijk ook dank aan Rob Bader die het allemaal bijgehouden heeft. 

Jaarvergadering 2015

Op woensdag 18 maart is de jaarvergadering van onze vereniging. U bent hierbij van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen.

De jaarvergadering zal zijn in basisschool de Springplank.

De vergadering begint om 19:30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Tijdens de jaarvergadering worden diverse bestuursleden (her/ge)kozen. Ook andere zaken komen aan de orde.

Mocht u nog punten op de agenda willen verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk, doch bij voorkeur uiterlijk 10 maart 2015 te melden aan de secretaris, het liefste per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als het goed is heeft u allemaal samen met de nieuwsbrief de uitnodiging voor de vergadering gehad, met de daarbij behorende gegevens. Wij hopen u daar te ontmoeten in de gebruikelijke ontspannen ambiance die onze jaarvergadering altijd kenmerkt. 

In memoriam Kees Maris

Kees Maris is op 3 augustus overleden. Kees was een ex-bestuurslid van de VEMS. Hij heeft gedurende jaren de functie van secretaris op een uitstekende en gedetailleerde wijze invulling gegeven.

Kees was in de ervaring van het bestuur van de VEMS een zeer aangename en consequente persoonlijkheid. Wij zijn blij dat hij deze inspanning voor onze vereniging heeft willen doen en zullen zijn vaste aanwezigheid op de jaarvergaderingen missen. 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte met de verwerking van dit verlies.