• Kaag
  • Zonsondergang boven Sassenheim
  • Kagertuinen

Privacy

Per 25 mei 2018, moet ieder bedrijf en vereniging zich houden aan de nieuwe privacy wet. Hiertoe hebben wij een Privacy Policy in leven geroepen voor de VEMS-website, die beschrijft hoe de VEMS de privacy van haar bezoekers regelt. 

U kunt deze policy hier vinden: Privacy Policy

Jaarvergadering 2018

Op 14 maart 2018 is de jaarvergadering 2018 geweest, met een wisseling van bestuursleden. 

Een kort verslag hiervan kunt u vinden in ons gloednieuwe Forum.

Let op! dit Forum gaat steeds belangrijker worden. 

Waarom wordt dit Forum dan steeds belangrijker zult u vragen. Wel, de website van de VEMS is natuurlijk een communicatieplaats, maar die gaat eigenlijk maar één kant op, van bestuur naar de Leden en de vraag is zelfs of de leden hier regelmatig gebruik van maken. 
Toch is de site van belang als verzamelplaats. Maar wat als u nu vragen wilt stellen ergens over? Of met iemand in discussie wilt of zelf informatie heeft. De drempel om dit op de site te krijgen kan dan hoog zijn, maar het wordt anders als u dit relatief gemakkelijk in een forum kunt zetten. 
Dat geeft de mogelijkheid van het forum weer, iedereen, zelfs mensen van buiten de wijk, kan daar informatie op plaatsen. 

Dat geldt ook voor projecten uitgevoerd in onze wijk. Iedereen kan daar berichten over plaatsen in het forum. 

Maar ... dat gaat misschien toch een zootje worden zult u zeggen. Nou dat gaat wel mee vallen door de volgende maatregelen. 

  • Iedereen moet zich registeren. 
  • In het forum zelf wordt beschreven hoe dit moet.
  • Er wordt dus bekeken wie er toegang wil. 
  • Er zijn regels waar iedereen zich aan dient te houden. Hoofdregel: Respect voor elkaar en elkaars ideeen. 
  • Misdragingen worden niet getolereerd, die posters worden weer verwijderd. 
  • VEMS-leden hebben een aparte status en kunnen meer zien van het forum. 

We hopen dat dit weer een stap is naar betere communicatie in de Meander buurt. 

Duurzaamheidsmarkt

Aanstaande 28 december vindt er een duurzaamheidsmarkt plaats in Sassembourg. 

Heeft u interesse in verduurzaming van uw woning en uw omgeving, dan is dit zeker een leuke markt om in contact te komen met buurtgenoten en organisaties die hiermee bezig zijn.

Om u reeds vooraf enigszins op de hoogte te brengen is de Duurzaamheidskrant uitgebracht door gemeente. We zien u graag op de 28e. 

 

Duurzaamheidsmarkt

 

wethouderAfgelopen donderdag 28 december was er de Duurzaamheidsmarkt in Sassembourg. Er waren een gevarieerde set aan tafels lopend van het initiatief van het zelf verbouwen van voedsel via de buurauto en de Rabobank tot aan energiezuinige  verlichting, gecompleteerd met een stand van de gemeente Teylingen. 

Het geheel werd geopend door de wethouder, vergezeld van twee in het groen gestoken promotie dames. 

Helaas, de belangstelling was beperkt. Mogelijk is er te weinig op de tam tam geslagen aangezien dezelfde markt het vorig jaar wél zeer goed bezocht was. 

buurautoInteressant is toch om de buurauto te noemen, temeer omdat ik daar zelf even in gereden heb. 

Het idee erachter is dat je met een aantal buren, buurtgenoten, wijkgenoten of plaatsgenoten een elektrische auto least. Hiermee kun je in feite voorkomen dat je een tweede auto moet kopen en toch het gemak hebt van een tweede auto. 

Met een app op de telefoon kun je hem reserveren en de app gebruik je ook als "sleuteltje". Natuurlijk vereist zoiets een goede verstandhouding en onderlinge flexibiliteit. De auto is bedoeld voor de kortere stukken, boodschappen, rondrijden van opa en oma door de bollenstreek, etc etc, de mogelijkheden zijn onbegrensd. Wel even goede afspraken maken onderling, maar het bedrijfje wat zich ermee bezighoudt heeft dit al aardig doorgedacht. 

De kracht van de auto is dat het een elektrische is, dus de "brandstof" is heel goedkoop en de belasting ook. 

 

 

Duurzaamheid herstart

Beste bewoners Meanderwoningen. 

De HLT-gemeenten (Hillegom - Lisse - Teylingen) zijn een initiatief gestart om woningen in het HLT gebied duurzamer te maken en de CO2 footprint te verlagen. Impact top 10

Zoals u in een eerdere mail hebt kunnen lezen zijn de gemeenten daarbij op zoek gegaan naar een wijk, straat of blok met enige organisatie graad. In Teylingen (lees: Sassenheim) is hier de VEMS naar voren gekomen als een wijk waar een dergelijke organisatie bestaat. Het gemeente initiatief heeft contact gezocht met enkele bewoners door bemiddeling van Eveline Botter (U kent haar van de jaarvergadering 2017), en deze bewoners (William, Fred en Jim) hebben dit initiatief opgepakt en zijn afgelopen woensdag (14-11-2017)  gaan praten met de gemeente. 

Het besprekingsverslag van deze bijeenkomst is op de website van de VEMS vastgelegd in het menu: Projecten/Duurzaamheid woningen
Op deze locatie zal ik trachten u voortdurend op de hoogte te houden van de voortgang van het project en de hopelijk verder gaande vervolg projecten. 

In het kort komt het erop neer dat de gemeente enkele pilot projecten wil gaan starten in de HLT gemeentes met een wijk-deel, straat, blok of groepje geinteresseerden. Doel van deze pilot is om een aanpak uit te proberen met serieuze gegadigden om een projectplan te doorlopen naar verdere verduurzaming van een/hun woning.
Hierbij zal de gemeente ondersteuning leveren in het aflopen van dit projectplan en de betrokken bewoners assisteren en adviseren omtrent te maken keuzes, dit is ook uitgelegd in het besprekingsverslag. 

Hopelijk binnenkort zal een uitnodiging volgen waarbij de bewoners uitgenodigd worden om de details van dit project aan te horen. De Stichting Klimaatgesprekken zal hier een presentatie geven over het te volgen proces en op deze vergadering zullen we moeten komen tot een pilot groep van 8 a 9 mensen die mee gaan doen. Het maakt hierbij niet uit of u al begonnen bent met verduurzamen of juist niet, wellicht is het zelfs wenselijk om verschillende bloedgroepen aanwezig te hebben. 

Let wel... als u toetreedt tot de pilot-projectgroep, dan verwacht de gemeente commitment van u dat u het hele traject doorloopt en op alle bijeenkomsten aanwezig bent. Het blijft onverlet dat u altijd de keuze heeft om een verduurzamingsmaatregel wél of niet uit te voeren. 

U ziet in het plaatje hiernaast/boven ook de impact van CO2 uitgezet naar verschillende elementen waar wij in ons leven mee te maken hebben. 
Maar wat kun u er nu zelf aan doen? Daar zijn wel een paar hints voor, het plaatje is namelijk afkomstig van een flyer die u hier (flyer) kunt downloaden


Wat zit erin voor de verschillende partijen? 

Voor de 8 a 9 bewoners die meedoen: Een goed inzicht in wat het beste is voor hun woning om te verduurzamen, vergezeld van een advies en één of meer offertes. 

Voor de gemeente: Een goed zicht op een pilot project en inzicht in do's en don'ts en als belangrijk punt een training in de herhaalbaarheid van dit soort projecten in de eigen gemeente en de andere HLT gemeentes. Immers de gemeenten zijn zeer zeker van plan om middels een herhaalbaar proces zoveel mogelijk huizen te gaan verduurzamen. 

Voor de bewoners die nog niet mee kunnen doen: Inzicht in een al gelopen traject ter verduurzaming en de mogelijkheid om zelf het proces te gaan herhalen op dezelfe wijze met de geleerde lessen in dit pilot project. 

Meer informatie bij de projecten link