• Kaag
  • Zonsondergang boven Sassenheim
  • Kagertuinen

Verslag bijeenkomst 13 dec

We zaten vrijwel vol op de 13e december. Er waren ongeveer 25 buurtgenoten.

Er werd een korte introductie gegeven door Eveline Botter, waarbij de bezoekers van het duurzaamheids loket van de gemeente en de organisatie Klimaatgesprekken werden voorgesteld. Jim van der Zon gaf een kort overzicht van de buurt en waar het in deze buurt in relatie tot de duurzaamheid om gaat. 

Het duurzaamheid‘s loket voorzag in een uitstekende presentatie  over de verschillende mogelijkheden om onze huizen te verduurzamen, dit liep van iets simpels als radiatorfolie tot zonnepanelen.  De presentatie was tamelijk technisch georiënteerd maar dat was goed besteed aan de luisteraars, die aanvullend zeer goede vragen stelden. 

Het voorbeeld rapport van de scan van één van onze woningen werd getoond. Deze scan was in de week voor de vergadering gemaakt en bestaat uit een 6-tal pagina's waarin de situatie van de woning beschreven werd en waar de besparings mogelijkheden en mogelijke acties voor deze specifieke woning in genoemd worden. 

Na deze, vrij uitgebreide, presentatie was het woord aan de Klimaat gesprekken. Zij verwoordde de rol die klimaat gesprekken speelt in de begeleiding van de projectgroep om de ideeen van de projectgroep uit te wisselen en de keuzes te maken omtrent wat de leden van de projectgroep qua duurzaamheid aan hun huizen gaan doen. Deze projectgroep bestaat uit 9 mensen. Dit is de eerste projectgroep die van start gaat en het doel is om het proces als het ware "op te nemen" en dan nog bij te schaven zodat het klaarstaat voor vervolg Projecten. 

De projecten vergaderen 4 keer en om en om bij de mensen thuis, waarbij in deze 4 keer gewerkt wordt aan concrete plannen voor verbetering tot aan de offertes en natuurlijk bij voorkeur uitvoering toe. Tijdens deze periode kan altijd gratis advies gevraagd worden over technische zaken aan het duurzaamheidsloket van de gemeente. 

De presentatie gegeven door het duurzaamheidsloket heet:  Presentatie voor de buurtbewoners Sassenheim en is te downloaden door op de link te klikken. 

Ook kunt u de presentatie van Bianca over de Kennismaking met Klimaatgesprekken, waarin de rol van Klimaatgesprekken beschreven staat, downloaden. 

Zoals u weet heeft Duurzaam bouwloket een scan gemaakt van de woning van één van onze wijkbewoners. Deze scan geheten de Menukaart is ook te downloaden. Zo krijgt u een indruk van wat een scan van uw woning voor soort rapportage zal gaan opleveren. 

Intussen is de eerste avond van de pilot projectgroep gepland op 16 januari. Bianca van Klimaatgesprekken heeft de betrokkenen op de hoogte gesteld van tijd en locatie.