• Kaag
  • Zonsondergang boven Sassenheim
  • Kagertuinen

Duurzaamheid Pilot bijeenkomst twee

 

Op 6 februari 2018 is de pilotgroep weer bij elkaar gekomen. Deze keer in het energiezuinige huis van Eveline Botter in het mennepark. 

Aldaar konden we enige voorbeelden zien van de toepassing van technieken om huizen zo energie zuinig mogelijk te maken. 

Het was opnieuw een inspirerende avond, waar de plannen van de betrokkenen zover uitgewerkt waren dat we de volgende stap kunnen gaan maken naar het opvragen van de offertes.

We hebben dan ook een 6-tal speerpunten waar we vervolgstappen gaan ondernemen. En mocht uw belangstelling gewekt zijn en zou u willen aanhaken op de resultaten van onze ondernomen stappen, aarzelt u dan niet, maar neem contact op met een van de mensen in het Pilot project. Wij staan allemaal zeer positief ten opzichte van het delen van onze ervaringen en kennis. Tevens kunnen te nemen maatregelen bij meer belangstelling natuurlijk ook nog kosten positief uitpakken. 

Duurzaam Bouwloket gaat ons helpen met het opvragen van enkele offertes. Tevens zijn er nog wel verdiepende vragen die ook door Duurzaam Bouwloket uitgezocht worden, danwel door de deelnemers zelf uitgezocht worden. 

Speerpunten

 Warmtepompen Er is al contact met Solar-Leiden, aanvullend worden nog twee offertes opgevraagd bij andere partijen, zijnde Warmerdam, Groene-woningen Katwijk. William, Jim, Frank
  Met betrekking tot de warmtepomp, welke in de belangstelling ligt van meerdere teamleden, wordt nog verdere gekeken naar het rendement (de terugverdientijd). De mogelijkheden voor (duurzaamheids-)leningen. En kijken we naar de andere aspecten die daarbij horen. Niet alle radiatoren bijvoorbeeld zijn geschikt, maar kunnen wellicht met een beperkte inspanning geschikt gemaakt worden. Welke andere randvoorwaarden zijn er? Kun je bijvoorbeeld volledig van het gas af en wat heeft dit voor verdere gevolgen. Een interessante actie om te kijken of een warmtepomp zou werken is het terugbrengen van de maximale verwarmingstemperatuur van de ketel naar 50/55 graden. Als het dan nog aangenaam is in huis, dan kan de stap naar de warmtepomp gemaakt worden.   
 Zonnepanelen  Solar-Leiden heeft al een overzichts offerte, Waasdorp en Hijkoop gaan hier nog bij komen.   
 Dakisolatie  Wordt door ieder zelf opgepakt. Mogelijk offerte voor de gezamenlijke materialen.   Frank
Radiatorfolie Joop heeft een mooi voorbeeld van de bespaarbazaar.nl. Of er nog kwantumkorting mogelijk is gaat Nico nog even navragen.  Nico, Joop
Spouwmuren Hiervoor zijn nog meer infrarood foto's nodig. Dit wordt samen aangepakt met het Duurzaam Bouwloket. We gaan Grimbergen Lisse nog benaderen, alsmede Aula isolatie en de isolatiespecialist. Er is een optie om zelf, de VEMS dus, een infrarood camera te laten aanschaffen, wat het mogelijk zo maken om snel en ad-hoc foto's te maken. E.e.a. gaan we even bespreken met het bestuur.  Frank, Wil, Joop, Charlotte
Zolder en vloer isolatie  Een van de maatregelen die altijd nuttig zijn en altijd een goed rendement opleveren, dat zijn de isolatie activiteiten. Vloer en zolder isolatie kan onze huizen met slecht beperkte financiële inspannning al snel flinke besparing en comfort opleveren. Het is ook een zinvolle aanpak vooruitlopend op andere maatregelen als zonnepanelen en warmtepomp.   Nico, Wil, Charlotte,Daan

 

Mogelijke knelpunten in het verlengde van de offertes

We hebben besproken welke problemen we wellicht tegenkomen bij het beoordelen van de offertes: te hoge investeringen, tijd en moeite die genomen moet worden (bijv om de zolder uit te ruimen bij isoleren), niet iedereen is het eens over de ‘ juiste keuze’, lange doorlooptijden bij leveranciers en minder kwantum korting dan verwacht. De oplossing die we hebben besproken is dat iedereen uiteindelijk zijn eigen keuze kan maken voor een leverancier. Als de investering voor nu tegenvalt, is het belangrijk goed te kijken wat men toch al uitgeeft aan de energierekening en dit mee te nemen in de investering of te kijken wanneer dan wel realistisch is (sparen).

Een interessant artikel in de Volkskrant. 

Hierbij vraagt de schrijver zich af wat hij moet doen als hij depressief wordt van alle alarmerende milieu-berichten in het nieuws en schrijft daar een aardig verhaal over, waaruit naar voren komt dat we wel degelijk iets kunnen doen en dat we een héél eind kunnen komen om onze voetafdruk op de aarde te verkleinen.