• Kaag
 • Zonsondergang boven Sassenheim
 • Kagertuinen

Duurzaamheid Pilot Bijeenkomst een

Op 16 januari 2018 is de eerste projectbijeenkomst gehouden van het pilot project duurzaamheid Teylingen/Sassenheim. 

De bewoners die hieraan meedoen hadden zich verzameld bij één van degenen die meedoen met dit project. Met de bezielende en activerende hulp van Bianca van Walbeek van Klimaatgesprekken is er voortvarend gewerkt om te bepalen wie er wát aan zijn huis wil gaan doen. Ook extra aanwezig was Eveline Botter, die een aantal van u wel kennen van de vorige jaarvergadering. Zij is de bewoner van het eerste volledig energieneutrale huis van Sassenheim in het Mennepark en werkt voor de gemeente Leiden op het gebied van innovaties in duurzaamheid. Haar kennis verspreidt zij belangeloos ook in de Bollenstreek. Haar bijdrage op basis van haar kennis van duurzaamheid, bleek op deze avond zeer verhelderend en aanvullend te zijn. 

Meewerkede bewoners zijn: 

 • N. Guijt, Kagersingel 30
 • Daan Heteren, Kagertuinen 41
 • Charlotte Meij Wessling, Kagertuinen 38
 • (Peter Mooij, Kagertuinen 115) kon deze avond niet aanwezig zijn. 
 • William Roeleveld, Kagersingel 19
 • Frank de Vries, Kagertuinen 133
 • W. Buiting Weijers, Kagertuinen 81
 • Joop de Wit en zijn echtgenote Alice, Kagertuinen 32
 • Jim van der Zon, Kagerdreef 67

 

Bianca heeft dat als volgt samengevat. 

Gisteravond hebben we de aftrap gegeven aan de workshops energiebesparing en comfortabel wonen. We hebben gedeeld waarom u aan de slag wil met het verder verduurzamen van uw woning, de grondregels van onze groep, waarom u in deze wijk bent komen wonen, hoe lang u hier woont, hoe uw wijk eruit zou zien als deze energieneutraal en klimaatvriendelijk is, hoe uw huis eruit zou zien, wat uw ambitie is in het verduurzamen van uw huis en hoever u daar al in bent. Ook heeft u nagedacht over andere veranderingen in uw leven en welke hulpbronnen u daarbij inzette: positief blijven, doorbijten, anderen om hulp vragen of out of the box denken en naar andere oplossingen zoeken.

In de eerste verkenning heeft u aangegeven aan de slag te willen met vloerisolatie, dakisolatie, radiatorfolie (gezamenlijk de hele wijk wellicht zelfs?) en de verkenning naar de 30 jaar oude spouwmuur isolatie. Op het vlak van installatie is genoemd: alternatieven voor cv, zonnepanelen, warmtepomp, vervolgstap in LED. Jullie hebben aangeven ook met gedragsverandering te starten: de cv lager zetten, vervangen van LED, minderen van lampen die niet gebruikt worden, opladers die niet gebruikt worden uit stopcontact, stekkerblok gebruiken, sensors inbouwen en korter (max 5 minuten) douchen. William gaf aan behoefte te hebben aan berekeningen rondom subsidies en zal dit verder oppakken. Het Duurzaam Bouwloket kan hierin ook helpen. Joop zal voor de volgende bijeenkomst hebben achterhaald waar in uw regio of op welke website het beste radiatorfolie besteld kan worden, gezien de bouwmarkt in de buurt deze niet had.

De volgende keer gaan we aan de slag om de plannen voor het verduurzamen van uw woning met elkaar te delen, zodat we daarna vanuit uw eigen netwerk en in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket offertes kunnen opvragen.  Een aantal van u gaf aan in de feedback nog meer de diepte in te willen gaan. Hoe scherper uw plan, hoe scherper we offertes kunnen opvragen!

Per onderwerp staat een toelichting in het plan van aanpak.  Om uw plan goed te vullen kunt u gebruik maken van de menukaart van de voorbeeldwoning in uw wijk, de actielijst van KlimaatGesprekken in het werkboek op pagina 45 en op de sites van het Duurzaam Bouwloket en MilieuCentraal. Uiteraard kunt u ook altijd mailen of bellen met het Duurzaam Bouwloket.

Jim pakt in afstemming met Nico op hoe de rest van uw wijk ook betrokken kan worden en blijft.

Veel succes met het maken van uw plan!

Eén van de mogelijkheden van het betrekken van de wijk is toch wel de registratie van deze activiteiten op de website van de VEMS. Daarnaast zullen Nico en Jim kijken of er iets met een mailing naar alle bewoners gedaan kan worden. 

Wilt u meer weten van deze pilot en hoe dit voor de betrokken verloopt, spreekt u dan rustig een van de mensen in het lijstje aan. Misschien wilt u zelfs wel meedoen aan één van de acties die uitgevoerd gaat worden in deze pilot. In dat geval bent u ook van harte welkom om dat te melden aan één of meer van de betrokkenen in de pilot. 

We zullen hier op de website verder verslag doen omtrent welke stappen gemaakt worden en welke acties wij zelf uit gaan voeren om ons huis duurzamer te maken. U ziet dan hier op de website vanzelf bij wie u zou kunnen aansluiten. 

 

Op de komende jaarvergadering, u krijgt daar binnenkort een uitnodiging voor van Loes Kragt, zullen we verslag doen van onze activiteiten. 

 

Verslag bijeenkomst 13 dec

We zaten vrijwel vol op de 13e december. Er waren ongeveer 25 buurtgenoten.

Er werd een korte introductie gegeven door Eveline Botter, waarbij de bezoekers van het duurzaamheids loket van de gemeente en de organisatie Klimaatgesprekken werden voorgesteld. Jim van der Zon gaf een kort overzicht van de buurt en waar het in deze buurt in relatie tot de duurzaamheid om gaat. 

Het duurzaamheid‘s loket voorzag in een uitstekende presentatie  over de verschillende mogelijkheden om onze huizen te verduurzamen, dit liep van iets simpels als radiatorfolie tot zonnepanelen.  De presentatie was tamelijk technisch georiënteerd maar dat was goed besteed aan de luisteraars, die aanvullend zeer goede vragen stelden. 

Het voorbeeld rapport van de scan van één van onze woningen werd getoond. Deze scan was in de week voor de vergadering gemaakt en bestaat uit een 6-tal pagina's waarin de situatie van de woning beschreven werd en waar de besparings mogelijkheden en mogelijke acties voor deze specifieke woning in genoemd worden. 

Na deze, vrij uitgebreide, presentatie was het woord aan de Klimaat gesprekken. Zij verwoordde de rol die klimaat gesprekken speelt in de begeleiding van de projectgroep om de ideeen van de projectgroep uit te wisselen en de keuzes te maken omtrent wat de leden van de projectgroep qua duurzaamheid aan hun huizen gaan doen. Deze projectgroep bestaat uit 9 mensen. Dit is de eerste projectgroep die van start gaat en het doel is om het proces als het ware "op te nemen" en dan nog bij te schaven zodat het klaarstaat voor vervolg Projecten. 

De projecten vergaderen 4 keer en om en om bij de mensen thuis, waarbij in deze 4 keer gewerkt wordt aan concrete plannen voor verbetering tot aan de offertes en natuurlijk bij voorkeur uitvoering toe. Tijdens deze periode kan altijd gratis advies gevraagd worden over technische zaken aan het duurzaamheidsloket van de gemeente. 

De presentatie gegeven door het duurzaamheidsloket heet:  Presentatie voor de buurtbewoners Sassenheim en is te downloaden door op de link te klikken. 

Ook kunt u de presentatie van Bianca over de Kennismaking met Klimaatgesprekken, waarin de rol van Klimaatgesprekken beschreven staat, downloaden. 

Zoals u weet heeft Duurzaam bouwloket een scan gemaakt van de woning van één van onze wijkbewoners. Deze scan geheten de Menukaart is ook te downloaden. Zo krijgt u een indruk van wat een scan van uw woning voor soort rapportage zal gaan opleveren. 

Intussen is de eerste avond van de pilot projectgroep gepland op 16 januari. Bianca van Klimaatgesprekken heeft de betrokkenen op de hoogte gesteld van tijd en locatie. 

Bijeenkomst Duurzaamheid

De gemeente acteert snel omdat men ook snel van start wil. Aanstaande 13 december is er een informatieavond over het duurzaamheidsgebeuren in de Springplank. 
Belangstellenden zijn van harte welkom, maar wel moet u zich even opgeven bij het duurzaamheidsloket op e-mail - adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Opgeven is nodig omdat we maar ongeveer 50 mensen kwijt kunnen in de Springplank aula. 

Binnenkort verschijnt er een brief van de gemeente aan alle Meanderbewoners. Deze brief komt ook hier op de site. Op deze bijeenkomst wordt uit de serieuze belangstellenden een eerste pilot team van bewoners van 8 huizen gekozen. Dus als u serieuze belangstelling hebt dan is dit een avond voor u. 

 

Informatieavond
Datum:                     woensdag 13 december 2017
Locatie:                     Schoolgebouw ‘de Springplank’, Kagerplein 30, 2172 Sassenheim
Inloop:                      19:00
Start avond:             19:30

Einde avond:           21:30

Als u de brief kwijt bent of hem digitaal wilt lezen, dan is deze hier Informatieavond energiebesparing en comfortabel wonen, te downloaden. 

Presentatie Duurzaamheidsproject

Voor de nu al belangstellenden kunt u onderstaande link klikken. U krijgt dan de presentatie te zien die in ongeveer die vorm gegeven zal worden door de Stichting Klimaatgesprekken en het Duurzaamheidsloket. Voordeel van doornemen van deze presentatie is dat u al wat bent voorbereid voor de bijeenkomst. 

De presentatie geeft een richting aan van het pilotproject. Deze dient dan ook globaal gelezen te worden. Waar nodig zal de presentatie uitgewerkt worden tijdens elke volgende projectbijeenkomst. 

Presentatie Pilotproject voorstel

Gespreksverslag gemeente

14 november 2017

Aanwezig:

Hillegom
Ada Harkema
Ewald de Groot

Lisse
Paul Ruigrok

Teylingen
Jim van der Zon
Eveline Botter

Voorhout
Jan van der Ploeg

Stichting KlimaatGesprekken
Bianca van Walbeek

Duurzaam Bouwloket
Roy Langedijk

Bouwbedrijf Van der Hulst
Yvonne van der Hulst

HLT-Gemeente
Rob de Mooij
Jessica van der Hoorn


Een aantal maanden terug hebben bewoners uit Lisse en Teylingen zich gemeld met de wens hun eigen woning te verduurzamen. Daarop is de gemeente de voorbereiding gestart voor een project om dit gezamenlijk, binnen de drie HLT-gemeenten, op te pakken. Binnen deze gemeenten is gekeken naar kansrijke wijken en straten voor verduurzaming. In Hillegom is mevrouw Harkema benaderd, secretaris van de wijkvereniging De Buurt, om ook Hillegom met een vertegenwoordiger deel te laten nemen aan dit project.

In het project werkt de gemeente samen met het Duurzaam Bouwloket en Stichting Klimaatgesprekken. Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal en fysiek loket waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Het Duurzaam Bouwloket treedt hierbij op als onafhankelijke intermediair tussen overheid en bedrijfsleven. De nadruk bij de werkwijze van het Duurzaam Bouwloket ligt vooral bij het informeren en adviseren. Zij geven zelf aan het lastig te vinden de klant te bedienen bij de stap om daadwerkelijk tot actie over te gaan.

Om deze conversie succesvol te maken, is het Duurzaam Bouwloket voor het project een samenwerking aangegaan met Stichting KlimaatGesprekken. Deze stichting levert met een workshopreeks een bijdrage aan het verminderen van de co2-uitstoot in Nederland. De workshops zijn in Engeland ontwikkeld (Carbon Conversations) en maken gebruik van inzichten uit de klimaatpsychologie. De rode draad is om samen aan de slag te gaan, in groepsverband. Deze groepen zijn maximaal 8 tot 9 deelnemers die zes keer bij elkaar komen gedurende 2 uur.

Het voorstel is om 1 straat per gemeente deel te laten nemen aan de pilot en daar met een groep van 8 personen van start te gaan. De gemeente neemt de proceskosten voor haar rekening. De maatregelen die bewoners mogelijk aan de woning doorvoeren, komen uiteraard wel voor eigen rekening. In het proces wordt de deelnemer maximale kennis aangeboden om de eigen woning te verduurzamen, maar iedereen heeft de ruimte om zelf de afweging te maken en daadwerkelijk tot verduurzamingsacties over te gaan.

Waar kunt u de betrokken organisaties vinden?

Duurzaam bouwloket

Stichting Klimaatgesprekken