• Kaag
  • Zonsondergang boven Sassenheim
  • Kagertuinen

Advies Zonnepanelen

Geachte bewoners,

Het project Teylingen Samen Groen heeft intussen een aantal stappen gemaakt. Onze huizen zijn individueel bekeken en beoordeeld en u heeft allen een persoonlijk advies gekregen. 

De coordinerende groep materiedeskundigen heeft vanuit deze gegevens besloten om in te zetten op een deel van de energiebesparingsmaatregelen die mogelijk zijn en zij hebben gekozen voor Zonnepanelen.
In dat kader is door enkele betrokkenen het bedrijf SamenGroen opgericht. 

Recent hebben de bestuursleden van de VVE en de VEMS bij elkaar gezeten om een eindconclusie samen te stellen naar aanleiding van de aanbieding van de zonnepanelen door het bedrijf SamenGroen, het  bedrijf is opgericht in het verlengde van Teylingen Samen Groen, maar het bedrijf is géén onderdeel van dit project maar doet een aanbieding van Zonnepanelen. Deze aanbiedingen hebben velen van ons intussen in huis. 

De beide besturen van de VEMS en VVE drive in hebben in verband daarmee voor u een aantal aandachtspunten op een rijtje gezet m.b.t. de te treffen maatregelen om energie te besparen. Zie daarvoor het document 'aanbevelingen energiebesparing'.

Tevens is een informatiedocument over zonnepanelen toegevoegd met handige en objectieve achtergrondinformatie. Wij wijzen u er nog op dat er binnenkort gunstige financieringsmogelijkheden beschikbaar komen (beter dan de greenloans van ABN-AMRO). Zie daarvoor de notitie. Ook de 6% BTW regeling voor onderhoud e.d. blijft nog even van kracht. Wij beseffen ons dat het soms lastig is om collectief maatregelen te treffen, elke bewoner heeft immers zo zijn eigen afwegingen. Maar het loont zeker de moeite om als u van plan bent maatregelen te treffen, eens in uw nabije omgeving te informeren of meerdere bewoners mee willen doen. Ook dan kan financieel voordeel behaald worden, wat rechtstreeks ten goede komt aan uzelf, en niet bij een bemiddelend tussenpersoon!     

We wensen u succes met uw keuzes. Indien er weer ontwikkelingen zijn, houden wij u op de hoogte.

De besturen van VEMS en VVE.