• Teylingen
  • Samen
  • Groen
  • Kagerwijk

Toelichting

Onder dit deel van onze website willen wij gegevens weergeven die betrekking hebben op het energiebesparingsproject "Teylingen Samen Groen". We plaatsen deze gegevens en voortgang op het algemeen deel van de website, immers het energieproject gaat verder dan alleen onze Meanderwoningen.

Dit project behelst het energiezuiniger maken van de woningen in de Kagerbuurt. Wij zijn daarmee de voorlopers in Teylingen en de gemeente heeft voor de Kagerbuurt gekozen wegens de aanwezigheid van een gestructureerd communicatiekanaal naar de bewoners zijnde de VEMS en de VVE-driveinwoningen. 

Dit project is van belang voor onze toekomst aangezien in deze toekomst de energiekosten alleen maar zullen blijven stijgen en het daarmee zeer nuttig is om de woonlasten met betrekking tot energie zo neutraal mogelijk te laten zijn. 

 

Deze gegevens onder de kop Energie vormen een stukje historie van 

enkele jaren geleden. Het nieuwe duurzaamheidsproject van 2018 vindt u

onder het menu Projecten - Duurzaamheid woningen.