• Kaag
  • Zonsondergang boven Sassenheim
  • Kagertuinen

Webinars van TNO over duurzaamheid

Hier een link naar een paar webinars van TNO over duurzaamheid. 

https://www.tno.nl/nl/over-tno/agenda/2018/tno-webinars-15-en-22-november-en-10-december-hoe-maken-we-nederland-aardgasvrij/

De eerste van 15 november is interessant. Het doel is mooi, maar ik moet nog zien dat het met de voorwaardes die zij stellen, o.a. volledige keuzevrijheid wat gaat worden. 

Ook de collectiviteit, bijvoorbeeld een wijkaanpak, die zij voorstaan is mooi en denkelijk zeer zinvol, maar vooralsnog véél moelijker haalbaar dan zij in het webinar denken. 

Dit was Ecomobiel 2018

Daan is voor ons op de Ecomobiel beurs geweest. Hij heeft daarbij een impressie filmpje voor ons beschikbaar, die wij hier graag delen met u. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Xm9K58iUT8


 

Duurzaamheid pilot bijeenkomst drie

Bijeengekomen bij William thuis. 

We hebben een aantal concrete offertes. Deze moeten nog uitgebreid worden. 

De wens van de projectgroep is dat men nog meer wil weten over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de Leveranciers, wat te bepalen is aan de hand van certificaties en bijvoorbeeld het jaarverslag. 

Het aardige van deze bijeenkomst is dat er een Journalist en fotograaf aanwezig waren wat heeft geculmineerd in een artikel in de Trouw van 16 maart 2018. 

artikel trouw

 

Een weergave hierboven. 

Het is niet toegestaan de krant leesbaar af te beelden op de website. Mocht u de krant toch willen lezen dan is daar wel een mogelijkheid voor als u inlogt op ons forum. 
Dat is weer een nieuw onderdeel van de VEMS, het forum. Wilt u er meer van weten, klik dan op het knopje Forum en de rest leidt zichzelf. 

Het ligt in de bedoeling van het VEMS bestuur om de website minder en het Forum méér te gaan gebruiken, aangezien dit een meer richtingen verkeer oplevert. 

Een leuk beeld van een futuristische inrichting van de wijk. Link naar Youtube-filmpje.

 

Status van de speerpunten

Vlak voor de derde workshop vergadering op de 13e maart en de jaarvergadering van de VEMS op de 14e maart even een status overzicht van de speerpunten. 

Speerpunten

 Warmtepompen Er zijn nu twee offertes en één indicatie voor de warmtepompen, die zijn voor de leden van de VEMS terug te vinden als u inlogt op de site.  William, Jim, Frank
 

Met betrekking tot de warmtepomp, hebben we een rekenmodel gemaakt waardoor het mogelijk is om het rendement te berekenen en de vergelijking met het jaarlijks gasverbruik te maken. 

 
 Zonnepanelen We hebben op dit moment twee offertes beschikbaar. Een ervan is een wat oudere.  Daan
 Dakisolatie  Wordt door ieder zelf opgepakt. Mogelijk offerte voor de gezamenlijke materialen.   Frank
Radiatorfolie Joop heeft een mooi voorbeeld van de bespaarbazaar.nl. Of er nog kwantumkorting mogelijk is gaat Nico nog even navragen.  Nico, Joop
Spouwmuren Door Frank zijn hier wat stappen gemaakt die we zullen rapporteren in de vergadering op de 14e. Belangrijk hierin zijn de infrarood foto's. Mogelijk zou de VEMS kunnen investeren in een eenvoudige Infrarood camera.  Frank, Wil, Joop, Charlotte
Zolder en vloer isolatie

 Een van de maatregelen die altijd nuttig zijn en altijd een goed rendement opleveren, dat zijn de isolatie activiteiten. Vloer en zolder isolatie kan onze huizen met slecht beperkte financiële inspannning al snel flinke besparing en comfort opleveren. Het is ook een zinvolle aanpak vooruitlopend op andere maatregelen als zonnepanelen en warmtepomp. 

We hebben een indicatie van vloerisolatie door de firma Grimbergen.

 Nico, Wil, Charlotte,Daan

Duurzaamheid Pilot bijeenkomst twee

 

Op 6 februari 2018 is de pilotgroep weer bij elkaar gekomen. Deze keer in het energiezuinige huis van Eveline Botter in het mennepark. 

Aldaar konden we enige voorbeelden zien van de toepassing van technieken om huizen zo energie zuinig mogelijk te maken. 

Het was opnieuw een inspirerende avond, waar de plannen van de betrokkenen zover uitgewerkt waren dat we de volgende stap kunnen gaan maken naar het opvragen van de offertes.

We hebben dan ook een 6-tal speerpunten waar we vervolgstappen gaan ondernemen. En mocht uw belangstelling gewekt zijn en zou u willen aanhaken op de resultaten van onze ondernomen stappen, aarzelt u dan niet, maar neem contact op met een van de mensen in het Pilot project. Wij staan allemaal zeer positief ten opzichte van het delen van onze ervaringen en kennis. Tevens kunnen te nemen maatregelen bij meer belangstelling natuurlijk ook nog kosten positief uitpakken. 

Duurzaam Bouwloket gaat ons helpen met het opvragen van enkele offertes. Tevens zijn er nog wel verdiepende vragen die ook door Duurzaam Bouwloket uitgezocht worden, danwel door de deelnemers zelf uitgezocht worden. 

Speerpunten

 Warmtepompen Er is al contact met Solar-Leiden, aanvullend worden nog twee offertes opgevraagd bij andere partijen, zijnde Warmerdam, Groene-woningen Katwijk. William, Jim, Frank
  Met betrekking tot de warmtepomp, welke in de belangstelling ligt van meerdere teamleden, wordt nog verdere gekeken naar het rendement (de terugverdientijd). De mogelijkheden voor (duurzaamheids-)leningen. En kijken we naar de andere aspecten die daarbij horen. Niet alle radiatoren bijvoorbeeld zijn geschikt, maar kunnen wellicht met een beperkte inspanning geschikt gemaakt worden. Welke andere randvoorwaarden zijn er? Kun je bijvoorbeeld volledig van het gas af en wat heeft dit voor verdere gevolgen. Een interessante actie om te kijken of een warmtepomp zou werken is het terugbrengen van de maximale verwarmingstemperatuur van de ketel naar 50/55 graden. Als het dan nog aangenaam is in huis, dan kan de stap naar de warmtepomp gemaakt worden.   
 Zonnepanelen  Solar-Leiden heeft al een overzichts offerte, Waasdorp en Hijkoop gaan hier nog bij komen.   
 Dakisolatie  Wordt door ieder zelf opgepakt. Mogelijk offerte voor de gezamenlijke materialen.   Frank
Radiatorfolie Joop heeft een mooi voorbeeld van de bespaarbazaar.nl. Of er nog kwantumkorting mogelijk is gaat Nico nog even navragen.  Nico, Joop
Spouwmuren Hiervoor zijn nog meer infrarood foto's nodig. Dit wordt samen aangepakt met het Duurzaam Bouwloket. We gaan Grimbergen Lisse nog benaderen, alsmede Aula isolatie en de isolatiespecialist. Er is een optie om zelf, de VEMS dus, een infrarood camera te laten aanschaffen, wat het mogelijk zo maken om snel en ad-hoc foto's te maken. E.e.a. gaan we even bespreken met het bestuur.  Frank, Wil, Joop, Charlotte
Zolder en vloer isolatie  Een van de maatregelen die altijd nuttig zijn en altijd een goed rendement opleveren, dat zijn de isolatie activiteiten. Vloer en zolder isolatie kan onze huizen met slecht beperkte financiële inspannning al snel flinke besparing en comfort opleveren. Het is ook een zinvolle aanpak vooruitlopend op andere maatregelen als zonnepanelen en warmtepomp.   Nico, Wil, Charlotte,Daan

 

Mogelijke knelpunten in het verlengde van de offertes

We hebben besproken welke problemen we wellicht tegenkomen bij het beoordelen van de offertes: te hoge investeringen, tijd en moeite die genomen moet worden (bijv om de zolder uit te ruimen bij isoleren), niet iedereen is het eens over de ‘ juiste keuze’, lange doorlooptijden bij leveranciers en minder kwantum korting dan verwacht. De oplossing die we hebben besproken is dat iedereen uiteindelijk zijn eigen keuze kan maken voor een leverancier. Als de investering voor nu tegenvalt, is het belangrijk goed te kijken wat men toch al uitgeeft aan de energierekening en dit mee te nemen in de investering of te kijken wanneer dan wel realistisch is (sparen).

Een interessant artikel in de Volkskrant. 

Hierbij vraagt de schrijver zich af wat hij moet doen als hij depressief wordt van alle alarmerende milieu-berichten in het nieuws en schrijft daar een aardig verhaal over, waaruit naar voren komt dat we wel degelijk iets kunnen doen en dat we een héél eind kunnen komen om onze voetafdruk op de aarde te verkleinen.