• Kaag
  • Zonsondergang
  • Kagertuinen

Inleiding

In februari 1973 is onze vereniging opgericht. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de eigenaren van meanderwoningen. Zo hebben wij periodiek terugkomende activiteiten, eenmalige projecten en vertegenwoordigen wij de wijk richting de Gemeente. Een collectief kan in de meeste gevallen bij leveranciers en de overheid meer tot stand brengen dan een individu. Om de saamhorigheid in de wijk te bevorderen, hebben wij in het verleden ook buurtfeesten georganiseerd.

De activiteiten en projecten hebben betrekking op de meanderwoningen in onze wijk. De 170 meanderwoningen staan aan de Kagertuinen, de Kagerdreef, de Kagersingel en de Kagervoorde. Bijna alle bewoners zijn lid van de vereniging.

Tip: Vergeet u niet af en toe in de nieuws-items te kijken, daar proberen we bij te houden wat er in relatie tot de vereniging gebeurt. Verslag van de weer zéér interessante jaarvergadering van 14 maart 2018 is te vinden in ons gloednieuwe Forum!  
Weet u niet hoe u op het forum kunt aanloggen? Op het forum zelf staat de uitleg en anders mailt u de webmaster van de VEMS

Onze activiteiten, waar u facultatief aan kunt deelnemen, betreffen o.a. het regelen van de glazenwasser, het reinigen van dakgoten, het onderhoud van cv-ketels en het schilderen van de buitenzijde van onze huizen. Door Akzo Nobel (Sikkens) is een meerjaren onderhoudsschema opgesteld en met een schildersbedrijf zijn prijsafspraken gemaakt voor het schilderwerk. Het streven is om met een goede staat van het schilderwerk en indien mogelijk een enigszins afgewogen kleurenschema per blok, een gunstig effect te geven aan het aanzien van de wijk. En dat komt de verkoopwaarde van de woningen ten goede!

Door het organiseren van diverse projecten heeft onze vereniging in de loop der jaren veel ervaring opgedaan. Het bestuur is in het bezit van bouwtekeningen en kan u alle informatie geven over b.v. het plaatsen van dakkapellen, het eventuele vergroten van uw huis (zowel aan de voor- als aan de achterkant kan en mag uw huis uitgebouwd worden), over het vervangen van de dakbedekking op garages en schuren, van dakgoten, cv-ketels, boilers en geisers, het ontstoppen van rioleringsbuizen, het aanbrengen van nieuwe voegen of over de beveiliging van uw huis.

Mocht u gebruik willen maken van de ervaring van onze leden en het bestuur, neemt u dan contact op met onze secretaris.