• Kaag
  • Zonsondergang boven Sassenheim
  • Kagertuinen

Structuur van het projectendeel

De structuur van het projectendeel, met name gericht op de duurzaamheid is hieronder zichtbaar gemaakt. Dit maakt het voor u wellicht wat makkelijker om te bepalen waar u moet zijn. 

Een veilig huis in een veilige wijk

Beste bewoners van de Meanderwoningen en andere bewoners van de wijk. 

Binnen onze wijk zijn er goede mogelijkheden beschikbaar om onze huizen te beveiligen tegen allerlei vormen van diefstal en inbraak. De expert op dit vlak woont zelfs in een van onze Meanderwoningen, Daan van Heteren. 

Het kan bepaald geen kwaad om de wijk als geheel veiliger en daarmee onaantrekkelijk te maken voor ongewenste bezoekers/indringers, door ervoor te zorgen dat ons hang en sluitwerk goed in elkaar zit. Daan kan u daarbij ondersteunen en voorzien van informatie, materialen en meer. 

Gaat u er eens rustig voor zitten en leest u eens de hier aangegeven informatie door. 

Uw Webmaster. 

Projecten 2012

Het bestuur is in 2012 actief geweest met de volgende onderwerpen:

Schilderwerk

Het bestuur heeft de noodzaak van een nieuw verfbestek onderzocht. Er is overleg geweest met AKZO.
Dit is nog niet afgerond.

Schoonmaken dakgoten

De firma Wojcek heeft dit jaar de dakgoten schoon gemaakt. Eind 2012 is er weer een enquête gehouden voor deelnemers aan de actie van begin 2013.

Teylingen Samen Groen

De VEMS is samen met de Vereniging van Eigenaren van Drive in Woningen in 2011 gevraagd door de gemeente om deel te nemen aan de inschrijving voor het project dat is genoemd:Teylingen Samen Groen.

Er is diverse malen overlegd met de gemeente. In juni is er een voorlichtingsavond voor de Kagerbuurt geweest in de Oude Tol. In 2013 zal dit project verder worden uitgevoerd.

VEMS – internetsite

De internet site van de VEMS (www.vems-sassenheim.nl) wordt regelmatig aangepast met informatie vanuit het bestuur.

Nieuwsbrieven

Het bestuur is weer in staat geweest om twee nieuwsbrieven bij u in de bus te stoppen. Degene die hun e-mail adres hebben doorgegeven hebben hem ook per e-mail ontvangen.

Contacten met de gemeente

Dit jaar is er geen gesprek geweest met de wethouder. Wel is er diverse malen overlegd met de gemeente over het project Teylingen Samen Groen. Daarnaast is een aantal malen overlegd over de buurtkamer die de gemeente wil inrichten in het gebouw van de naschoolse opvang bij de basisschool de Springplank. Besloten dat de VEMS hierin geen rol zal spelen

Glazenwasser

In de wijk waren diverse glazenwassers actief. Nadat de medewerker van Fantec uit de roulatie was geraakt in 2011 is door Fantec op onvoldoende wijze vervolg gegeven aan het glazenwassen. Hierdoor heeft het bestuur besloten om een andere glazenwasser te gaan zoeken. Hierbij kwam de fa. Zoet uit Hillegom als beste uit de bus. Inmiddels had Fantec echter het glazenwassen aan een collega – bedrijf overgedaan dat over het algemeen naar tevredenheid werkte. Een en ander heeft nogal wat onduidelijkheid gegeven bij de deelnemers aan het project.

In de nieuwsbrieven is hier diverse malen over geschreven. Uiteindelijk bepaalt de bewoner zelf wie bij hem of haar de ramen wast.

Tarieven

De warmtewacht heeft ook dit jaar weer collectieve onderhoudtarieven afgegeven.

Losbladig boek

Dit boek is bij de secretaris in te zien en bevat diverse gegevens van projecten uit het verleden plus enkele algemene voorschriften. Op het web onder www.vems-sassenheim.nl is de inhoudsopgave te zien.

Verfadvies van Sikkens

Sikkens heeft ons recent een verfadvies gestuurd. 

Dit advies is hier te vinden. 

Normaal gesproken voeren we, geinitieerd vanuit het bestuur, een project uit met betrekking tot het verven van de huizen. Dit project staat zéker op het programma, maar wij realiseren ons dat een flink aantal van de bewoners van de Meanderwoningen zelf aan het schilderen slaat. Dat heeft ons ertoe doen besluiten om het verfadvies in ieder geval beschikbaar te maken. 

Projecten 2011

In 2011 heeft het bestuur zich naast de standaard projecten beziggehouden met een aantal zaken die zich in de loop van het jaar aandienden. 

De dakgoten, de glazenwasser en de enquête zijn aan de orde geweest als normale projecten. In 2011 is het project “vervangen boeiboorden” afgerond.

De voortgang van de sanering aan de Industriekade is gereed. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een aantal watergangen in de wijk gebaggerd.

Hiernaast is er actie geweest rondom de vuurwerkopslag op de industriekade. In april kwam er het bericht in de Teylinger dat er een vuurwerkwinkel en -opslag aan de Industriekade zou komen. Dit gaf grote onrust in de omgeving. Op verzoek van de VEMS heeft de gemeente in augustus een bewonersavond hierover gehouden. Uiteindelijk heeft de gemeente de concept – vergunning ter inzage gelegd. De VEMS heeft hierop een aantal zienswijzen ingediend. Deze zijn weerlegd door de gemeente in de definitieve vergunning. Aangezien verder procederen geen zin had heeft het bestuur hier niet meer op gereageerd. 

Ook de milieustraat verhuizing naar Voorhout is een onderwerp geweest. Het bestuur heeft de zienswijze van de wijk en de voordelen van de huidige milieustraat doorgegeven aan de gemeente. De proef om tijdelijk álles naar Voorhout te laten brengen is gestopt omdat bleek dat Voorhout dit in zijn huidige capaciteit niet aankon. De milieustraat in Sassenheim is nu weer open, echter dit is een tijdelijke situatie. De milieustraat Voorhout zal uitgebreid gaan worden in capaciteit. 

In de bestuursvergaderingen is diverse malen gesproken over energiebesparende maatregelen. Er is hierover diverse informatie aan de leden verschaft, zoals over het gezamenlijk inkopen van energie via de Vereniging Eigen Huis.

Het eerste contact met de gemeente is er geweest om een groot energiebesparend project te gaan starten. Dit project is ingegeven door de almaar stijgende energiekosten. Het valt te verwachten dat deze energiekosten niet meer omlaag zullen gaan. Energieneutraliteit van onze huizen is dan ook van belang. 

Het bestuur is weer in staat geweest om drie nieuwsbrieven bij u in de bus te stoppen. Degene die hun e-mail adres hebben doorgegeven hebben hem ook per e-mail ontvangen.

 

Meer artikelen...

  1. Geschiedenis projecten

Subcategorieën